Severodonetsk, Ukraine

27 November, 2004

miting1_800 miting2_800 miting3_800 miting4_800 miting5_800 miting6_800 miting7_800
miting8_800            

Photographs by Maxim Ovsyannikov


Back to Ukraine Election 2004 Photographs