Harkiv, Ukraine

25 November, 2004

page 1 of 2 Next

Kharkov_25_11 PB251332 PB251337 PB251341 imgp6016 imgp6063 imgp6083
imgp6098 imgp6117 imgp6119 imgp6123 imgp6126 imgp6133 imgp6147

Photographs by V. Novikov, Vladimir Dubrov, Oleg Shishkov


Back to Ukraine Election 2004 Photographs