Khmelnitski, Ukraine

29 November, 2004

PB291487 PB291488 PB291490 PB291491 PB291492 PB291493

Photographs by gluhich


Back to Ukraine Election 2004 Photographs