Lugansk, Ukraine

5 December, 2004

20041205_04_lugansk_miting 20041205_05 20041205_08_televyshka 20041205_11 20041205_15_tak_yuschenko 20041205_17_za_chesni_vybory 20041205_34_yushenko_meeting_disp740

Photographs by City News


Back to Ukraine Election 2004 Photographs